श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र खारेजी सम्बन्धी सूचना |

2020-01-05

Download


View All


.
.
Director General
dg@dol.gov.np
Phone : 01-4107124
.
.
Deputy Director General
ddg@dol.gov.np
Phone : 01-4107207
Maninath Gope
Maninath Gope
Director/Spokeperson
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117
.
.
Director/Information Officer
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117