ट्रेड यूनियन दर्ता/ नविकरण/ नाम परिवर्तनको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना

2023-06-3

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना ।

2023-05-02

View More

खरिद सम्झौता गरिएको सूचना ।

2023-02-27

View More

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

2023-02-18

View More

घर भाडा लिने सम्बन्धी सूचना ।

2023-02-14

View More


Arjun Prasad Bhattarai
Arjun Prasad Bhattarai
Director General
info@dolos.gov.np
Phone : 01.4790206
Bipin Rajbhandari
Bipin Rajbhandari
DDG
info@dolos.gov.np
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson/Information Officer
info@dolos.gov.np
Phone : 01-4790207
Sita Dawadi
Sita Dawadi
Director
info@dolos.gov.np
Phone : 01-4790088