News:
२०७९/०५/३० को ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना यस विभाग बाट आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादित मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण सहितको प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७९/०४/०८ को निर्णयानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा दररेटको संशोधित विवरण सम्वनधमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना । श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Re-invitation for Sealed Quotation (2078-10-13) श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्वन्धी ५ माघ, २०७८ काे सूचना । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ काे दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम........


श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

2022-05-10

View More

श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुबाट ईजाजत लिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुको विवरण

2022-03-29

View More

खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना ।

2022-03-29

View More

उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा (क्याटलग सपिङ्ग) विधिबाट सवारी शाधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

2022-03-29

View More

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट ईजाजत लिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुको विवरण

2022-03-29

View More


Krishna Prasad Gnawali
Krishna Prasad Gnawali
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088