News:
२०७९/०५/३० को ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरणको दाबी विरोध सम्वन्धी सूचना यस विभाग बाट आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादित मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण सहितको प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७९/०४/०८ को निर्णयानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा दररेटको संशोधित विवरण सम्वनधमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना । श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Re-invitation for Sealed Quotation (2078-10-13) श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयन सम्वन्धी ५ माघ, २०७८ काे सूचना । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ काे दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम........
Showing 1-20 of 38 items.
#TitleYearMonthDownload
  
1Monthly Progress report of Month Ashar 20772077AshadDownload
2Monthly Progress report of Month Ashad 20782078AshadDownload
3Monthly Progress report of Month Ashar 20792079AshadDownload
4Monthly Progress report of Month Aswin 20762076AswinDownload
5Monthly Progress report of Month Aswin 20772077AswinDownload
6Monthly Progress report of Month Aswin 20782078AswinDownload
7Monthly Progress report of Month Baishak 20772077BaisakhDownload
8Monthly Progress report of Month Baisakh 20782078BaisakhDownload
9Monthly Progress report of Month Baishakh 20792079BaisakhDownload
10Monthly Progress report of Month Bhadra 20762076BhadraDownload
11Monthly Progress report of Month Bhadra 20772077BhadraDownload
12Monthly Progress report of Month Bhadra 20782078BhadraDownload
13Monthly Progress report of Month Bhadra 2079BhadraDownload
14Monthly Progress report of Month Chaitra 20762076ChaitraDownload
15Monthly Progress report of Month Chaitra 20772077ChaitraDownload
16Monthly Progress report of Month Chaitra 20782078ChaitraDownload
17 Monthly Progress report of Month Falgun 20762076FalgunDownload
18Monthly Progress report of Month Falgun 20772077FalgunDownload
19Monthly Progress report of Month Magh 20782078FalgunDownload
20Monthly Progress report of Month Jestha 20772077JesthaDownload


Krishna Prasad Gnawali
Krishna Prasad Gnawali
Director General
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01.4790206
Phone :
Er. Maninath Gope
Er. Maninath Gope
Technical Director/Spokeperson
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790207
Kalpana Maskey Shrestha
Kalpana Maskey Shrestha
Director
dol.osh12@gmail.com
Phone : 01-4790088